Polskie Stowarzyszenie Sterylizacji Medycznej

Wiadomości

Zielona Góra, 21.06.2016 r.

W ostatnim czasie Polskie Stowarzyszenie Sterylizacji Medycznej wspierane przez kilka polskich firm z branży medycznej podjęło szeroko zakrojone działania mające na celu zdezawuowanie autoklawów STATIM jako urządzeń mogących skutecznie sterylizować wsady medyczne z zaleceniem wycofania ich z użycia włącznie.

Ustami Pani Elżbiety Kutrowskiej mieniącej się konsultantem naukowym PSSM wygłaszano oraz publikowano szereg nieprawdziwych opinii o rzekomej nieskuteczności autoklawów STATIM w sterylizacji wsadów wgłębionych typu A.

Opinie były konstruowane w oparciu o teoretyczne rozważania nie poparte żadnymi badaniami lub innymi empirycznymi dowodami. Jest przerażające, że tak łatwo można nazwać siebie naukowcem, głosić naukowe wywody nie popierając ich naukowymi metodami badawczymi.

Kanadyjska firma SciCan, producent autoklawów STATIM przeprowadziła szereg badań, aby bezsprzecznie potwierdzić skuteczność tych sterylizatorów w niszczeniu wszelkich form drobnoustrojów znajdujących się na narzędziach chirurgicznych, okulistycznych, dentystycznych oraz wielu innych, specjalistycznych narzędziach medycznych w tym narzędziach o budowie kapilarnej typu A.

Badania zostały szczegółowo opisane, co do formy oraz metody przeprowadzenia. Raport z badań (w języku polskim) publikujemy poniżej.

Firma SciCan podjęła radykalne działania wobec Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej oraz Pani Elżbiety Kutrowskiej. Efektem tych działań jest oświadczenie PSSM oraz Pani Elżbiety Kutrowskiej, które również publikujemy w załączeniu.

W oświadczeniu Polskie Stowarzyszenie Sterylizacji Medycznej wycofuje się w całości z głoszonych, nieprawdziwych opinii jakoby autoklawy STATIM były nieskuteczne w sterylizacji narzędzi medycznych.

Raport z badań oraz oświadczenie PSSM są wolne od praw autorskich i może być powielane i publikowane w dowolnych mediach.

Prezes Zarządu MEDBIT.PL Sp. z o.o.
Paweł Romanowski