ECO SciCan

Wiadomości

David Snaith, odpowiedzialny w firmie SciCan za realizację programu społecznej odpowiedzialności biznesu, podkreśla, że firma SciCan od lat dba o to, aby produkty mały wartość ekologiczną, społeczną i ekonomiczną w ciągu całego cyklu ich użytkowania.

Za słowami idą czyny, czego dowodem jest m.in. OPTIM - przyjazny dla środowiska (biodegradowalny) i człowieka ( nie powoduje reakcji uczuleniowej). Jest nie tylko środkiem dezynfekującym, ale i czyszczącym.

Poza tym, autoklawy STATIM należą do jednych z najbardziej energooszczędnych. Artykuł Davida Snaith’a, Continual Improvement Manager w firmie SciCan ltd. ,pt. „Nasza ostatnia szansa” (NGS nr 5/2011), podejmuje temat ekologii na co dzień. Firmy, takie jak SciCan już dawno podjęły decyzję odnośnie swojego rozwoju, który zakłada poszanowanie środowiska naturalnego.

Coraz więcej firm, w tym samych praktyk lekarskich, dokonuje długoterminowych kalkulacji, które pokazują, jak wielkie korzyści wynikają z redukcji ilości odpadów, redukcji zużycia wody i energii. Dzisiaj są produkty i rozwiązania, które są przyjazne nie tylko dla naszej kieszeni, ale i dla naszego środowiska.

NGS http://www.nowygabinet.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1162&Itemid=63 

 

David http://www.scicancanada.ca/index.cfm?pagepath=Home/About_us/Social_responsibility&id=16167