XXIX Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Chirurgii Zaćmy

MWiadomości

XXIX Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej właśnie zakończył się w Wiedniu. Nie mogło na nim zabraknąć autoklawu STATIM.

STATIM jest szeroko wykorzystywany w okulistyce na całym świecie. Najbardziej niebywałym przykładem jest klinika w Tokyo Shinagawa LASIK Centre, w której pracuje kilkadziesiąt autoklawów STATIM.

Szybka sterylizacja, która obchodzi się delikatnie z narzędziami okulistycznymi sprawia, że STATIM w wielu sytuacjach jest niezastąpiony. ESCRS jest czołową organizacją skupiającą chirurgów zajmujących się zaćmą i chirurgią refrakcyjną. Obecnie należy do niej 4 tys. członków z ponad 90 krajów. Jest to wyjątkowe forum, które od 1991 roku oferuje możliwości dyskusji , uczenia się i wymiany doświadczeń pomiędzy okulistami z całego świata.

http://www.escrs.org/